Voorwaarden winactie

Artikel 1: principe

JS-services, onder ondernemingsnummer: 0739.702.895 wil fans aanzetten om mee te doen aan wedstrijd: Win een gratis 1TB ssd + gratis installatie twv €149,00. Deelnemers kunnen participeren doormiddel van een like en tekstsuggestie onder het Facebook-bericht van JS-services te plaatsen.

 

Artikel 2: wie kan meedoen?

Elk persoonlijk profiel kan slechts éénmaal deelnemen per wedstrijd. Indien er meerdere deelnames vastgesteld worden, wordt de eerste inzending als de deelname beschouwd.

Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat <de organisator> ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen.

 

Bedrijfspagina’s, groepen of profielen die niet aan de regels van het sociale mediakanaal voldoen, worden uitgesloten.

 

Facebook kan op geen enkele manier geassocieerd of verantwoordelijk gesteld worden voor deze wedstrijd.

 

Artikel 3: termijn

De wedstrijd start op 27 december 2020 en eindigt op 2 januari 2021.

Artikel 4: wedstrijd

Gebruikers wordt gevraagd naar hun antwoord, mening, argumentatie, slogan of citaat.

De ingevoerde tekst kan gepubliceerd worden als promotie, eventueel met gebruik van initialen, naam, voornaam en/of woonplaats.

·       - De ingevoerde tekst mag geen scheldtirade zijn

·       - De ingevoerde tekst mag geen melding of klacht inhouden

·       - De ingevoerde tekst mag geen pornografische, onzedelijke, discriminerende, extremistische elementen bevatten

·Ingevoerde tekst die niet aan de voorwaarden voldoet, zal verwijderd worden.

 

Artikel 5: winnaars bepalen

Iedere deelnemer kan maximaal éénmaal winnen.  De winnaar wordt gekozen door zaakvoerder Jari Stessens. Tegen de uitslag is geen verhaal mogelijk. 

 

Artikel 6: winnaars bekend maken

De winnaar wordt op de hoogte gebracht via een reply op hun deelname op Facebook

.

Artikel 7: reglementswijzigingen

De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op www.js-services.online/winactie.

Artikel 8: betwistingen

 

Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door de organisatorhet volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen naar info@jaristessens.com